6:1 1403/5/2

خط تولید

خط تولید شرکت کیمیا تجارت لطیف ایرانیان با به روز ترین ماشین آلات صنایع سلولزی و با هدف تولید محصولات بهداشتی  کاملا مکانیزه و بدون دخالت دست اقدام به تولید نسل  جدیـد دستمــال توالـت و دستمــال حولــه کاغـذی با بالاتریــن کیفیـت در سطــح استانداردهای ملی و جهانی می پردازد.